Co je Wing Tsun? | Wing Tsun Slezsko

Wing Tsun Slezsko

Wing Tsun

Čínské bojové umění kladoucí důraz na aktivní, napohled až agresivní obranu formou útoku, bez dlouhých postojů, rozmáchlých pohybů i akrobacie. To vše za využití intuitivních reakcí a pružné síly obránce, současně s využitím síly soupeře proti němu samotnému.

Základem Wing Tsun není sbírka technik, ale bojové principy

Strategie boje není založena na nácviku kombinací technik a modelových sebeobranných scénářů. (Těch je v reálném světě velmi mnoho, proto v ohrožení, vlivem stresu a velmi krátké reakční doby si většinou obránce nestihne na vhodné řešení ani vzpomenout, natož ho včas použít.) Wing Tsun rozvíjí intuitivní bojové reakce člověka a vštěpuje základní bojové principy. Tělo obránce pak na jakýkoliv agresivní podnět či situaci reaguje rychle, zcela automaticky, bez zaváhání a bez nutnosti racionálního rozhodování, které je vlivem stresu či strachu zcela upozaděno.

Wing Tsun nespoléhá na hrubou sílu ani fyzickou zdatnost

Wing Tsun počítá s faktem, že bez ohledu na to jak velcí, silní nebo tvrdí jsme, vždy se najde protivník, který bude větší, silnější a tvrdší než my. Neučí tedy systém založený na hrubé fyzické síle, ale na schopnosti se síle soupeře umně vyhýbat, odvádět ji a využívat proti soupeři samotnému. Tak se i fyzicky slabší jedinec dokáže úspěšně vypořádat s útokem významně silnějšího protivníka. Přístup k síle definují čtyři silové principy.


Základní principy Wing Tsun

1. Je-li cesta volná, jdi vpřed.

Překročí-li soupeř pro nás bezpečnou hranici, Wing Tsun neučí soupeři ustupovat, ale jít mu aktivně naproti. V zásadě se jedná o protiútok za použití jakékoliv části těla, kterou lze v dané chvíli efektivně využít, a pokud v cestě nestojí překážka postupovat stále vpřed, nezastavovat se.

2. Jsi-li se soupeřem v kontaktu, zůstaň přilepen.

Narazíme-li na překážku, je účelné neztratit s překážkou taktilní (hmatový) kontakt. Hmat umožňuje mnohem rychlejší reflexní reakce obránce na útočníkův podnět (údery, kopy atd.), než zrak a sluch. Wing Tsun rozvíjí hmatové reflexní reakce za pomocí cvičení nazývaného Chi Sau („lepící se ruce“), díky kterému WT bojovník získá nejen rychlé reflexní reakce, ale rovněž schopnost nejkratší cestou překážku překonat a pokračovat vpřed.

3. Je-li soupeř silnější než ty, podvol se.

V boji není čas ani prostor zjišťovat, jestli jsme fyzicky silnější, než soupeř. Wing Tsun proto nepracuje proti síle soupeře hrubou silou, ale rovnou učí, jak se ji v případě potřeby vyhnout, rozptýlit ji či vychýlit jiným směrem, a jak ji využít proti útočníku samotnému. Tento přístup dává možnost i značně slabším jedincům porážet těžší a silnější soupeře. Přístup k hrubé síle je definován tzv. Silovými principy.

4. Ustupuje-li protivník, následuj ho.

Při ústupu soupeře zůstáváme v těsném kontaktu, čímž mu znesnadňujeme další akci ve chvíli, kdy se například napřahuje k úderu či kopu, nebo se snaží vytvořit prostor k opětovnému útoku ústupem vzad.

Silové principy – přístupy k fyzické síle

„Buď jako voda! Ničivý, ale poddajný!“

1. Oprosti se od své vlastní síly.

Nespoléhej v boji na hrubou sílu. Narazíš-li na silnějšího protivníka, hrubá síla ti nepomůže. Strnulost a tuhost svalů nahraď uvolněností, plynulostí pohybů a svalovou výbušností.

2. Oprosti se od síly soupeře.

Nauč se inteligentně síle soupeře vyhýbat a odklánět ji. Je pak nepodstatné, zdali je soupeř fyzicky silnější nebo slabší.

3. Využij sílu soupeře proti němu samotnému.

Jakmile ovládneš druhý princip, pak výsledkem bude, že energie soupeřova útoku vyzní do prázdna, soupeř propadá a ztrácí stabilitu. Využij toho ke znásobení vlastního protiútoku.

4. Přidej svou vlastní sílu

V tomto bodě přichází opět na řadu tvá pružná síla a výbušnost, která znásobí efekt popsaný v bodech dvě a tři. Díky tomuto spojení postačí menší výdej tvé energie a síly k dosažení požadovaného výsledku.

  • Co je Wing Tsun
  • Základní principy
  • Silové principy