Články | Wing Tsun Slezsko

Wing Tsun Slezsko

ČLÁNKY

Děti učím: "Nezastavuj se! Stojíš-li, ihned odejdi!"

Jaká pravidla a poučky je třeba dětem předat a prakticky nacvičit, abychom významně snížili možnost jejich únosů, obtěžování a jiné ...

Demo video z Letního kempu Wing Tsun Slezsko 2019

Jak vypadá Wing Tsun v podání žáků, kteří se k nám a Hongkongské Wing Tsun organizaci (HKWTA) přidali před necelým rokem můžete zhlédn...

Sebeobrana dětí | Nezbytnost situačních her

Každé dítě ví, že s nikým cizím nesmí mluvit, nikam chodit atd. Ano, jistě ví, ale vědět neznamená umět. Článek je inspirací pro rod...

Vnímání vzdálenosti v sebeobraně

Vzdálenost má podstatný vliv na schopnost obránce včas a adekvátně reagovat. Bojovník, který dobře ovládá vzdálenosti získává v boji p...

Latosa Escrima – koncept, který funguje!

Je známo, že Latosa Escrima, využívá k zesílení svého bojového potenciálu a efektivity prakticky jakýkoliv vhodný předmět, ať už se je...