Články | Wing Tsun Slezsko

Wing Tsun Slezsko

ČLÁNKY

Sebeobrana dětí | Nezbytnost situačních her

Každé dítě ví, že s nikým cizím nesmí mluvit, nikam chodit atd. Ano, jistě ví, ale vědět neznamená umět. Článek je inspirací pro rod...

Vnímání vzdálenosti v sebeobraně

Vzdálenost má podstatný vliv na schopnost obránce včas a adekvátně reagovat. Bojovník, který dobře ovládá vzdálenosti získává v boji p...

Latosa Escrima – koncept, který funguje!

Je známo, že Latosa Escrima, využívá k zesílení svého bojového potenciálu a efektivity prakticky jakýkoliv vhodný předmět, ať už se je...